ലേഖനം : കാഥികന്റെ കല

കാഥികന്റെ കല

SKU : 2468

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

കഥ കൊണ്ട് കാലത്തെ ജയിക്കാനുറച്ചവര്‍ക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം. മലയാളത്തിന്റെ വലിയ കഥാകാരന്‍ കഥയുടെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം തെളിഞ്ഞ ഭാഷയില്‍ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. കഥയെഴുത്തിന്റെ കല ഇത്രമാത്രം വ്യക്തതയോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലില്ല. എഴുത്തിനെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാക്കിയ ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ എഴുത്തുകാരനു മാത്രം കഴിയുന്ന അത്യധികമായ ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം കഥയുടെ ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഉപകരിക്കും.