ലേഖനം : പിങ്ഗള

പിങ്ഗള

SKU : 6197

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Ulloor Publications

കഥാനായികയായ പിങ്ഗളുടെ മനഃപരിവര്‍ത്തനം പൊട്ടെന്നുണ്ടായ നിര്‍ വേദത്തിന്റെ ഉദയമാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിയില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നു ഭാഗവതോത്തമന്മാര്‍. ഉള്ളൂര്‍ പിങ്ഗളയുടെ വിരക്തിയെ ആ വിധം ഭക്തിജന്യമാക്കി വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.