ലേഖനം : മൃതനായിരുന്നവന്‍

മൃതനായിരുന്നവന്‍

SKU : 6337

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ദര്‍ശനത്തിലും ചിന്തയിലും വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തി രതികാമനകളുടെ കാവ്യമുഖം വിളക്കിച്ചേര്‍ത്ത പ്രതിഭാധനനായ നോവലിസ്റ്റിന്റെ വേറിട്ട രചനകള്‍. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും, രതിയെക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകളെക്കുറിച്ചും കാവ്യാത്മക ഭാഷയില്‍ വര്‍ച്ചിടുന്ന കൃതി. ജീവിതതിന്റെ അകവും പുറവും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ശക്തമായ രചന.