ലേഖനം : വേലി ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങള്‍

വേലി ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങള്‍

SKU : 6453

100.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Kerala Book Store Publishers

കവിതയുടെ ഭംഗിയും ലാളിത്യവുമുള്ള എഴുത്ത്. ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാന്‍. പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്ത്. അനുഭവത്തിന്റെ ഉള്‍ച്ചുടുള്ള ഒരു രചനയാണിത്.