ലേഖനം : സ്വയം ഒരു ദീപമായിത്തീരുക -Series 6-

സ്വയം ഒരു ദീപമായിത്തീരുക -Series 6-

SKU : 7171

100.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Silence Books

ഈ പുസ്തകം താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഓഷോ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രഭാതത്തിലേക്കു ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ രാവിലെ ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ വായിക്കുക. പ്രദോഷത്തിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും. പന്ത്രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഈ പരമ്പര പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്. മാസം ഒന്ന് കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം തുടങ്ങുന്ന മാസമല്ല, അത് നമ്മള്‍ വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മാസമാണ്. പുസ്തകങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരെഞ്ഞെടുക്കാതെ ക്രമത്തില്‍തന്നെ വായിക്കുക. കാരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മാസം തോറുമാണ് ഓഷോ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.