ലേഖനം : ആറന്മുള പൈതൃകം

ആറന്മുള പൈതൃകം

SKU : 9109

60.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Kerala Book Store Publishers

മലയാളികളുടെ പൈതൃകസമ്പത്തായ ആറന്മുളയെന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ കാവലാളായ തിരുവാറന്മുളയപ്പന്‍, തിരുവോണത്തോണി, വഞ്ചിപ്പാട്ട്,വള്ളസദ്യ, ആറന്മുളക്കണ്ണാടി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നില്‍ അനാവൃതമാകുന്നു.