ചരിത്രം : കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തര്‍ധാരകള്‍

കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തര്‍ധാരകള്‍

SKU : 7269

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Olive Publications

പുതുചിന്തയുടെയും പൊതുബോധത്തിന്റെയും കൂട്ടായ ഉണര്‍വ്വാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതല്‍. മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലരാശിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടയ്മ. ഇത്തരം ഒരുക്കപ്പെടല്‍ നവോത്ഥാനനായകരിലൂടെയും സംഘടനകളിലൂടെയും സാഹിത്യ രചനകളിലൂടെയും എപ്രകാരം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചരിത്രപാഠമാണ് ഈ കൃതി.