ആരോഗ്യം : ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ചികിത്സയും

ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ചികിത്സയും

SKU : 4561

125.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം മു‌ന്‍നിര്‍ത്തിലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ആധുനിക ശാസ്ത വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു നല്‍കുക, ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ദൃഷ്ട്യാ ഉള്ള പാര്‍ശ്വഫലമില്ലാത്ത ചികിത്സകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക, എന്ന രണ്ടു സുപ്രധാനകാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച് നില നില്‍ക്കുന്ന ചില അബദ്ധ ധാരണകള്‍ തിരുത്തി ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗികജീവിതം നയിക്കാ‌ന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുന്നു.