നാടകം : വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ

വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ

SKU : 11678

95.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

സര്‍ഗാത്മക ഇടപെടലുകള്‍കൊണ്ട് പ്രക്ഷേപണ കലാരംഗത്ത് നിലയും നിലപാടുമുറപ്പിച്ച കെ.വി ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ടു നാടകങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.