നാടകം : ആ മനുഷ്യന്‍ നീ തന്നെ

ആ മനുഷ്യന്‍ നീ തന്നെ

SKU : 9433

60.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം എന്നു വിളിച്ചു ദാവീദ് നാടകം അവസാവിക്കുമ്പോള്‍ ആ സങ്കീര്‍ത്തഘോഷത്തില്‍ നമ്മളും പങ്കു ചേരുന്നു എന്നതു കൃതിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നു.