ആത്മകഥ : വിരലറ്റം

വിരലറ്റം

SKU : 11983

175.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഒരു യുവ ഐ എ എസുകാരന്റെ ജീവിതം. സാഹചര്യങ്ങളോട് പടവെട്ടി സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിന്റെ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബിന്റെ ആത്മകഥയാണ് വിരലറ്റം.