ആത്മകഥ : ചക്ക പാചകം

ചക്ക പാചകം

SKU : 5691

65.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

ചക്കയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും ചക്കകൊണ്ടുള്ള വിവിധയിനം പാചകങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുമുള്ള ഈ പുസ്തകം പുതുതലമുറയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യശീലം നല്കുമെന്നുറപ്പ്.