ആത്മകഥ : ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ജീവിതവഴികള്‍

ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ജീവിതവഴികള്‍

SKU : 6493

195.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Kottayam

ഒരു സാധാരണക്കാരന് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം നേടാമെന്ന് സ്വജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന ആത്മകഥ.
ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. പക്ഷേ, യാത്രതന്നെ ജീവിതമാക്കിയ ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍.