ആത്മകഥ : ആത്മകഥ ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം

ആത്മകഥ ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം

SKU : 9340

160.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഈ പുസ്തകം ഒരു ആത്മകഥ മാത്രമല്ല. ക്രിസോസ്റ്റം എന്ന യോഗിവര്യന്റെ കര്‍മ്മപഥവും ജീവിത വീക്ഷണവും ചിന്താധാരകളും എന്നെനേക്കുമായി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ്.