ആത്മകഥ : സ്വരഗന്ധര്‍വ്വം

സ്വരഗന്ധര്‍വ്വം

SKU : 9655

175.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Chintha Publications

യേശുദാസിന്റെ സംഗീതവും ജീവിതവും
യേശുദാസ് എന്ന സംഗീത പ്രതിഭയുടെ ജീവിതത്തെയും സംഗീത യാത്രകളെയും അടുത്തറിയാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കുന്നു.