യാത്രാവിവരണം : ഭ്രമയാത്രികന്‍ ഒരു നടന്റെ യാത്രകള്‍

ഭ്രമയാത്രികന്‍ ഒരു നടന്റെ യാത്രകള്‍

SKU : 10225

190.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഒരു അഭിനേതാവ് പല വേഷങ്ങളിലായി ജനിക്കുന്നു ഒരു യാത്രികന്‍ പല പല യാത്രകളിലൂടെ വേഷങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ച് സ്വതന്ത്രനാവുന്നു. അനൂപിന്റെ സ്വതന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണത്.