യാത്രാവിവരണം : പല പേരില്‍ ഒരു നഗരം

പല പേരില്‍ ഒരു നഗരം

SKU : 1883

90.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ദൈവങ്ങളും സിനിമയും കൈകോര്‍ത്തുനില്‍ക്കുന്ന നില്‍‌ക്കുന്ന തമിഴ് പ്രദേശങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയിലെഴുതിയ യാത്രാവിവരണം കെ എസ് വെങ്കിടാചലത്തിന്റെ ആമുഖം അപൂര്‍‌വ്വമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍