യാത്രാവിവരണം : കശ്മീര്‍ എന്ന സ്വപ്ന ഭൂമി

കശ്മീര്‍ എന്ന സ്വപ്ന ഭൂമി

SKU : 9276

125.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ചോരവാര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിറതോക്കുകള്‍ സദാ കാവല്‍ നില്ക്കുന്ന ഈ അഴകിന്റെ ലാസ്യഭൂമിയിലേക്കാണ് അവര്‍ കാശ്മീര്‍ എന്ന സ്വപനഭൂമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്.