യാത്രാവിവരണം : മാങ്ങാട് രത്‌നാകരന്റെ യാത്രകള്‍

മാങ്ങാട് രത്‌നാകരന്റെ യാത്രകള്‍

SKU : 9364

175.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Mathrubhumi Books

ഇന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. ’യാത്രികന്‍ തേന്‍ തേടുന്നു. മധുരമായ അത്തിപ്പഴവും. നടന്നുകക്ഷീണിക്കാത്ത സൂര്യനെ നോക്കൂ. ചരൈവ.’

മാങ്ങാട് രത്‌നാകരന്റെ യാത്രകളുടെ സാമാഹാരം. നാടും മഹാനഗരങ്ങളും പുഴയും മഹാശൈലങ്ങളും കലയും കവിതയും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം ഇടകലരുന്ന അനുഭവതീവ്രമായ സഞ്ചാരങ്ങള്‍.

യാത്രാഭൂമിയാണ് രത്‌നാകരന്‍-അഥവാ ഒരു യാത്രാഭ്രമരം. ഞാനും യാത്രാപ്രേമിയാകയാല്‍ എനിക്ക് രത്‌നാകരനോടു കടുത്ത അസൂയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം, ഞാന്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത യാത്രകള്‍ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. - സക്കറിയ

മാനവികം, ഹൃദയംഗമം - രവീന്ദ്രന്‍

രത്‌നാകരന്റെ വാക്കുകളുടെ വിചാരഭാരവും ഹൃദയംഗമത്വവും അപൂര്‍വം യാത്രികരിലേ പ്രസാദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. - ഒ.കെ.ജോണി