യാത്രാവിവരണം : മരിച്ചവരുടെ നോട്ടു പുസ്തകം

മരിച്ചവരുടെ നോട്ടു പുസ്തകം

SKU : 9418

170.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

പ്രവാസജീവിതം ആവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മരുഭൂമിയിലെ പുറം വാസക്കാലത്തേക്ക് ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്ര.