കവിതകള്‍ : കൊതിയന്‍

കൊതിയന്‍

SKU : 10288

95.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

രേണുകുമാര്‍ കവിതയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചരിത്രകാലമുണ്ട്. അനുഭൂതികളുടെ വര്‍ഗ്ഗ/വര്‍ണ്ണ ചരിത്രത്തെ മൊഴിവഴക്കവുമായി ഇണക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അലിഗറികളുടെ നൂതനത്വം.