കവിതകള്‍ : വിട

വിട

SKU : 5494

95.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

മലയാളകവിതയെ കാല്പനികതയുടെ മിഥ്യാഭ്രമങ്ങളില്‍ നിന്ന് തട്ടിയുണര്‍ത്തിയ കവിയാണ് വൈലോപ്പിള്ളി . കാവ്യഭാഷ അനുഭൂതിപ്രപഞ്ചം , ജീവിത ദര്‍ശനം , എന്നിവയിലെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കവിതകളാണ് വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതിയത് . അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ അനര്‍ത്ഥങ്ങളെ ഈ കവിയോളം അറിഞ്ഞവര്‍ മലയാളത്തിലില്ല . സ്നേഹം വെറുപ്പിലേക്കും വെറുപ്പ് സ്നേഹത്തിലേക്കും പിണഞ്ഞു കയറുന്ന ഊടുവഴികള്‍ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു . മനുഷ്യന്റേതായ ഏതനുഭവവും അതിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തെക്കൂടി ഉള്ളില്‍ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അറിവ് ഈ കവിയെ ദാര്‍ശനികനാക്കി . മുപ്പത്തിയേഴു കവിതകളുടെ സമാഹാരം .