കവിതകള്‍ : അരുന്ധതിയുടെ തേങ്ങല്‍

അരുന്ധതിയുടെ തേങ്ങല്‍

SKU : 9136

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ജീവിക്കാന്‍ മോഹിച്ചതും മോഹിപ്പിക്കുന്നതും കവിതയാണെന്നുള്ള സി.എന്‍.ചേന്ദമംഗലത്തിന്റെ