കവിതകള്‍ : അറ്റുപോവാത്തത്

അറ്റുപോവാത്തത്

SKU : 9412

80.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഭൂമിയും മഴയും മരവും കിളികളും പൂക്കളും ഇല്ലാത്ത ഒരിടം സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തില്‍ സങ്കല്പിക്കാനാവില്ല.