കവിതകള്‍ : നിന്നിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

നിന്നിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

SKU : 9413

120.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

അല്ലിയുടെ കവിതകള്‍ പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും കുറിച്ചുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ധ്യാനങ്ങളാണ്.