കവിതകള്‍ : പ്രരോദനം

പ്രരോദനം

SKU : 9478

35.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Devi Books Kodungallor

ആശാന്റെ ആത്മാവുരുക്കി എഴുതപ്പെട്ട വര്‍ണ്ണനാപ്രചുരമായ മനോഹര കാവ്യമാണ്.