കവിതകള്‍ : അവശേഷിപ്പുകൾ

അവശേഷിപ്പുകൾ

SKU : 9681

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതകൾ. 30 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.