തിരക്കഥ : ഇതാ ഇവിടെ വരെ

ഇതാ ഇവിടെ വരെ

SKU : 5149

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Thrissur

വിദൂരമായ ഒരു കാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ പകയുടെയും ക്രൂരതയുടെയും കനലുകള്‍ മനസ്സില്‍ പുകച്ചു നടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഇതാ ഇവിടെവരെ.