രാഷ്ട്രീയം : പാര്‍ട്ടി പരിപാടി-പാര്‍ട്ടി പ്രോഗ്രാം-

പാര്‍ട്ടി പരിപാടി-പാര്‍ട്ടി പ്രോഗ്രാം-

SKU : 2787

25.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Chintha Publications

1964 ഒക്ടോബര്‍ 31 മുതല്‍ നവമ്പര്‍ 7 വരെ കല്‍ക്കത്തയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഏഴാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അംഗീകരിക്കുകയും 2000 ഒക്ടോബര്‍ 20 മുതല്‍ 23 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തു വചേര്‍ന്ന പര്‍ട്ടി പ്രത്യേക സമ്മേളനം കാലോചിതമാക്കുകയും ചെയ്തത്.