ജീവചരിത്രം : ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ

ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ

SKU : 5234

360.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Kerala Book Store Publishers

’ ഫാക്ടറികളില്‍ നിന്നും കുറെ സാധനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു വിട്ടാല്‍മാത്രം പോരെന്നും ആ ഫക്ടറികള്‍ക്കകത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ആഹ്ലാദകരമാക്കുകകൂടി വേണമെന്നും ’ ചിന്തിച്ച മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഹൃദയാവര്‍ജ്ജകമായ ആത്മകഥ . പ്രഫ എസ് ഗുപ്തന്നായര്‍ എഴുതുന്നു “ ഈ ആത്മകഥ കേവലം ഒരാത്മകഥയല്ല..... ഒരുകാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ്‌........ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെയാണെഴുത്തെങ്കിലും സത്യമൊട്ടും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല......... ധീഷണാശാലികളുടെ നേര്‍ക്കുള്ള നിര്‍വ്യാജമായ സമാദരവും ’മന്ത ’ ന്മാരുറെ നേര്‍ക്കുള്ള പുച്ഛവും തുമ്പയെ തുമ്പയെന്നു വിളിക്കുന്ന തന്റേടവും കൂടിച്ചേര്‍ന്നതാണ് എം കെ കെ യുടെ അപൂര്‍വ്വ വ്യക്തിത്വം. ഈ വ്യക്തിസത്തയുടെ സര്‍ഗ്ഗചൈതന്യം കൊണ്ട് പ്രഭാവിതമാണ് ഈ ആത്മകഥയിലെ ഓരോ അധ്യായവും. “