ജീവചരിത്രം : എം എസ് സുബ്ബുലക്ഷ്മി

എം എസ് സുബ്ബുലക്ഷ്മി

SKU : 6741

90.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Mathrubhumi Books

കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിന് അന്തര്‍ദേശീയതലത്തില്‍ പെരുമ നേടിക്കൊടുത്തതിലൂടെ ഭാരതീയസംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകതേജസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ച സംഗീതജ്ഞഎം.എസ്.സുബ്ബുലക്ഷ്മിയുടെ ജിവിതകഥ.