ഉപന്യാസം : ഞാന്‍ ഗൗരി ഞങ്ങള്‍ ഗൗരി

ഞാന്‍ ഗൗരി ഞങ്ങള്‍ ഗൗരി

SKU : 10184

260.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഗൗരി ലങ്കേഷ് എഴുതിയ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങള്‍, അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, ഓര്‍മ്മകള്‍, ഒപ്പം.ഇന്ദിര ലങ്കേഷ് രജ് ദീപ് സര്‍ദേശായി ഉമര്‍ ഖാലിദ് തുടങ്ങിയവരുടെ അനുസ്മരണങ്ങളും