ഉപന്യാസം : നിര്‍മ്മിക്കാം നല്ല നാളെ

നിര്‍മ്മിക്കാം നല്ല നാളെ

SKU : 10205

225.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: DC Books

ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങള്‍ മഴവില്ലിലെ ഏഴ് നിറങ്ങള്‍ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രകാശത്തെ ജീവസ്സുറ്റതാക്കാനും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഞാന്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.