ഉപന്യാസം : സര്‍ഗാത്മകതയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍

സര്‍ഗാത്മകതയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍

SKU : 9497

150.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: pent O graph

രംഗകലകള്‍, നാടക സാഹിത്യം, അവതരണം, ചലചിത്രം,ആസ്വാദനം എന്നിങ്ങനെ കലാമേഘലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടക പ്രവര്‍ത്തകനും കലാനിരൂപകനുമായ ഡോ.രാജാ വാര്യരുടെ നിരീക്ഷണപാടവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പന്ത്രണ്ട് ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.