പഠനം : പരിശുദ്ധ ഖുറാന് ഹൃദയാഞ്ജലി

പരിശുദ്ധ ഖുറാന് ഹൃദയാഞ്ജലി

SKU : 13267

75.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Narayana Gurukula Publications

പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹു മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ നിത്യമായ ഉത്ക്കര്‍ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രവാചകനു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ ഖൂര്‍ അന്‍ ഭക്തിയോടും വിനയത്തോടും ഗുരു നിത്യചൈതന്യ് റ്റതി നല്‍കുന്ന ഹൃദയാഞ്ജലി.