പഠനം : ദസ്ത‌യേവ്സ്കി നോവല്‍ ഒരു പഠനം

ദസ്ത‌യേവ്സ്കി നോവല്‍ ഒരു പഠനം

SKU : 4359

70.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Olive Publications

മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നസങ്കീര്‍ണമായ അനുഭവങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ ഇടപെടലുകള്‍ കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥവത്താക്കുകയാണ്‌ ഈ നോവലുകളിലൂടെ ദസ്തയേവ്സ്കി . മനുഷ്യനും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് എഴുതിയ നോവലുകളുടെ ആധികാരികമായ പഠനങ്ങള്‍ .