പഠനം : ശ്രീനാരായണ ഗുരു മൂന്നു വിചാരങ്ങള്‍

ശ്രീനാരായണ ഗുരു മൂന്നു വിചാരങ്ങള്‍

SKU : 5697

40.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Olive Publications

മനുഷ്യമനസ്സുകളെ ദാര്‍ശനികവും വിപ്ലവകരവുമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുള്ള മൂന്നു നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ പുസ്തകം.