പഠനം : നവീനോത്തര നിരൂപണം

നവീനോത്തര നിരൂപണം

SKU : 6263

125.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Current Books Kottayam

നവീനോത്തര നീരൂപണം മുണ്ടശ്ശേരി എന്ന നിരൂപകന്‍. പ്രൊഫ. പന്മനയുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകള്‍ ആര്‍.നരേന്ദ്ര പ്രസാദ്: പ്രജ്ഞയുടെ അപൂര്‍വ്വ ശോഭ, ഉറൂബിന്റെ മാനുഷ്യദര്‍ശനം ഒ.വി. വിജയന്‍ ദാര്‍ശനികതയുടെ സര്‍ഗ്ഗവസന്തം വി.പി ശിവകുമാര്‍: കഥയിലെ ഒറ്റവഴി.ജി കവിതയുടെ ഭൗതികാതീതവിതാനം.പി.യുടെ പ്രകൃതി ദര്‍ശനം. മലയാളം കേരളീയരുടെ മാതൃഭാഷയോ? തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. നിരൂപണം,കഥാസാഹിത്യം, കവിത, സംസ്കാരം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പഠനാര്‍ഹമായ പതിനേഴ് ലേഖനങ്ങള്‍.