പഠനം : ഖുര്‍ആനിലെ ശാസ്ത്രപാഠങ്ങള്‍

ഖുര്‍ആനിലെ ശാസ്ത്രപാഠങ്ങള്‍

SKU : 7339

50.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Lipi Publications

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സാണ്‍ പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അറബി സാഹിത്യത്തിലെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടിയാണിതെന്ന് അമുസ്ലിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അസംഖ്യം അറിവുകള്‍ ഖുര്‍ആനിലുണ്ട്.