പഠനം : സരസ്വതീ പ്രസാദം

സരസ്വതീ പ്രസാദം

SKU : 8144

40.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Vedavidya Prakashan

അറിവിന്റെ ദേവതയായ സരസ്വതിയെ അനാദികാലം മുതല്‍ ഭാരതീയര്‍ ഉപാസിച്ചിരുന്നു. ഋഷിമാരുടെ രഹസ്യമായ ഉപാസനാമാര്‍ഗ്ഗത്തെ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.