പഠനം : മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങള്‍

മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങള്‍

SKU : 9362

230.00

Availability: In Stock

Condition: New

Publisher: Mathrubhumi Books

ഇന്ത്യന്‍ നോവല്‍ പശ്ചാതലത്തില്‍ മലയാള നോവലുകളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തി ദേശീയതയുടെ പരിവേഷങ്ങളെയും നിഗൂഢവത്കരണങ്ങളെയും അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.